Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Vyhrazená a nevyhrazená zdvíhací zařízení

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou ve většině případů umístěna nad prostorem, který obsluhují, a proto hlavním předpokladem pro bezpečný a bezporuchový provoz zdvíhacích zařízení je pravidelné provádění prohlídek, revizí a zkoušek, kterými se ověřuje stav a spolehlivost zařízení používaných v provozu.

 

Legislativa pro zdvíhací zařízení

 • vyhláška č. 19/1979 Sb. – určuje vyhrazená zdvíhací zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • vyhláška č.394/2003 Sb. – definuje změny vyhlášky č.19/1979 Sb. o určení vyhrazených zdvíhacích zařízení
 • vyhláška č.392/2003 Sb. – předepisuje bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti

 

Podle platné vyhlášky č. 19/1979 mezi vyhrazené zdvíhací zařízení patří:

 1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 2. jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
 3. pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 4. stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 5. výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 6. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

 

Mezi vyhrazené zdvíhací zařízení nepatří:

 1. vrátky,
 2. zdvižné vozíky,
 3. stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 4. zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 5. závěsné dopravníky,
 6. nakladače,
 7. zdvihací čela nákladních automobilů,
 8. mechanické rampy,
 9. plošiny pro zdvihání automobilů,
 10. výsuvné žebříky,
 11. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 12. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

 

Přehled jednotlivých činnosti související se zdvíhacími zařízeními:

Individuální vyzkoušení

Každé nově smontované zařízení musí výrobce, popř. montážní organizace podrobit montážní zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení. Dále pak pro toto zařízení vyhotovit knihu zdvíhacího zařízení, pasport nebo obdobný doklad. Tuto činnost je potřeba oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení min. 15 dní před jejím uskutečněním.

 

Ověřovací zkoušky

Organizace provozující zařízení je povinna ověřit bezpečnost každého nového, renovovaného (po generální opravě) nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do provozu ověřovací zkouškou.

 

Revize a revizní zkoušky

Provozovatel je povinný ověřovat pomocí revizí a revizních zkoušek provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto činnosti se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsanými technickými normami popřípadě technickými podmínkami organizace.

 

klíčové slova: revize, zkoušky

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido