Revize, zkoušky jeřábů a zdvihadel

revize_zkousky_jerabu

Jeřáby a zdvihadla jsou dopravní prostředky z kategorie zdvíhacích zařízení pro dopravu nákladu, kdy tato zařízení řadíme mezi vyhrazená zdvíhací zařízení, pokud jejich nosnost je nad 5000kg (schopnost přenášet břemeno nad 5000kg).

 

Legislativa

Zákon č. 309/2006 Sb. nám ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které jsou používány. Je nutné zajistit jim pravidelnou a řádnou údržbu, kontrolu a revizi.

Norma ČSN 27 0142 “Jeřáby a zdvihadla – zkoušení” předepisuje provádění revizí, revizních zkoušek pro zdvíhací zařízení jeřáby a zdvihadla s ručním i motorickým pohonem, kterými se zdvíhají nebo přemisťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšování a uchopení břemen.

Pro zkoušení elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel platí norma ČSN EN 60204-32 ed. 2, u zařízení uvedených do provozu před datem 1.4.2000 pak ČSN 33 2550.

 

V souladu s normou ČSN 27 0142 je nutno provádět:

Při uvedení jeřábu do provozu je nutno provést:

 1. Zkoušku prototypu (popř. prvého kus ověřovací série)

 1. Individuální vyzkoušení

 • zahrnuje provedení montážní zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení pro jeřáby s motorickým pohonem,
 • zkouška se provádí po dokončení montáže u nového zařízení, rekonstrukci nebo generální opravě.
 1. Ověřovací zkoušku

 • po dohodě může být provedena současně s individuálním vyzkoušením.

 

Provozní způsobilost a bezpečnost v průběhu používání se ověřuje:

 1. Revizemi a revizními zkouškami

 • pasportu jeřábu je uvedena provozní skupina v souladu s normou ČSN 27 0103,
 • lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek:
provozní skupina lhůty skupina jeřábů
revize revizní zkouška
J1 a J2 4 roky 8 roků I
J3 3 roky 6 roků II
J4 2 roky 4 roky III
J5 a J6 1 rok 2 roky IV
prostředí    druhy jeřábů
 agresivní a horké prostředí*  1 rok 2 roky stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
1 rok 2 roky platí pro všechny skupiny
6 měsíců 3 roky stohovací (stanoviště obsluhy se pohybuje s břemenem)
3 měsíce 2 roky stohovací

* prostředí je určeno provozovatelem jeřábu

Případně změny lhůt revizí a revizních zkoušek může povolit orgán státního odborného dozoru na žádost provozovatele po projednání s revizním technikem. Lhůty revizí a revizních zkoušek je možno překročit nejdéle o 3 měsíce.

 1. Zkouškami po opravách

 • zkouška se provádí po opravách nebo výměně podstatných částí konstrukce namáhaných zatížením od břemene nebo, které mají vliv na bezpečnost provozu jeřábu,
 • rozsah stanovuje a provádí provozní technik.

 

 1. Zkouškami po přemístěni na jiné pracoviště

 • stavební jeřáby věžové, sloupové, pojízdné derikové a veškeré, které se musí před přemístěním demontovat, se přezkouší po montáži na novém pracovišti vedoucím montáže.

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 6:53
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz