Revize, zkoušky jeřábů a zdvihadel

revize_zkousky_jerabu

Jeřáby a zdvihadla jsou dopravní prostředky z kategorie zdvíhacích zařízení pro dopravu nákladu, kdy tato zařízení řadíme mezi vyhrazená zdvíhací zařízení, pokud jejich nosnost je nad 5000kg (schopnost přenášet břemeno nad 5000kg).

 

Legislativa

Zákon č. 309/2006 Sb. nám ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které jsou používány. Je nutné zajistit jim pravidelnou a řádnou údržbu, kontrolu a revizi.

Norma ČSN 27 0142 “Jeřáby a zdvihadla – zkoušení” předepisuje provádění revizí, revizních zkoušek pro zdvíhací zařízení jeřáby a zdvihadla s ručním i motorickým pohonem, kterými se zdvíhají nebo přemisťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšování a uchopení břemen.

Pro zkoušení elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel platí norma ČSN EN 60204-32 ed. 2, u zařízení uvedených do provozu před datem 1.4.2000 pak ČSN 33 2550.

 

V souladu s normou ČSN 27 0142 je nutno provádět:

Při uvedení jeřábu do provozu je nutno provést:

 1. Zkoušku prototypu (popř. prvého kus ověřovací série)

 1. Individuální vyzkoušení

 • zahrnuje provedení montážní zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení pro jeřáby s motorickým pohonem,
 • zkouška se provádí po dokončení montáže u nového zařízení, rekonstrukci nebo generální opravě.
 1. Ověřovací zkoušku

 • po dohodě může být provedena současně s individuálním vyzkoušením.

 

Provozní způsobilost a bezpečnost v průběhu používání se ověřuje:

 1. Revizemi a revizními zkouškami

 • pasportu jeřábu je uvedena provozní skupina v souladu s normou ČSN 27 0103,
 • lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek:
provozní skupina lhůty skupina jeřábů
revize revizní zkouška
J1 a J2 4 roky 8 roků I
J3 3 roky 6 roků II
J4 2 roky 4 roky III
J5 a J6 1 rok 2 roky IV
prostředí    druhy jeřábů
 agresivní a horké prostředí*  1 rok 2 roky stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
1 rok 2 roky platí pro všechny skupiny
6 měsíců 3 roky stohovací (stanoviště obsluhy se pohybuje s břemenem)
3 měsíce 2 roky stohovací

* prostředí je určeno provozovatelem jeřábu

Případně změny lhůt revizí a revizních zkoušek může povolit orgán státního odborného dozoru na žádost provozovatele po projednání s revizním technikem. Lhůty revizí a revizních zkoušek je možno překročit nejdéle o 3 měsíce.

 1. Zkouškami po opravách

 • zkouška se provádí po opravách nebo výměně podstatných částí konstrukce namáhaných zatížením od břemene nebo, které mají vliv na bezpečnost provozu jeřábu,
 • rozsah stanovuje a provádí provozní technik.

 

 1. Zkouškami po přemístěni na jiné pracoviště

 • stavební jeřáby věžové, sloupové, pojízdné derikové a veškeré, které se musí před přemístěním demontovat, se přezkouší po montáži na novém pracovišti vedoucím montáže.
Provoz a údržba regulační stanice plynu
392/2003 Sb. - vyhláška o bezpečnosti provozu tech...

Související Články

 
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant