Pravidelné prohlídky a zkoušky výtahů

pravidelne_kontroly_prohlidky_vytahui

Výtahy jsou dopravní prostředky z kategorie vyhrazených zdvihacích zařízení pro dopravu osob nebo nákladů. Výtah je plošina, která je tažena nebo tlačena mechanickými prostředky, nejčastěji lany, řetězy nebo hydraulicky. Tyto technologie je třeba udržovat a pravidelně kontrolovat. Provoz výtahů upravují normy ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů.

Upravuje požadavky na majitele/provozovatele, aby udržovali výtahy v bezpečném a provozu schopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem, které provádí předepsané prohlídky a zkoušky.

ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu.

Určuje druhy zkoušek, termíny a jejich rozsah.

 

Dle zmíněných norem je třeba na výtazích provádět prohlídky a zkoušky:

Provozní prohlídka

 • Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu,
 • prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídka provádí 1x za 4 týdny,
 • prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu.

Odborná prohlídka

 • Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu,
 • v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu,
 • u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů je odborná prohlídka provádí v periodách dle níže uvedené tabulky,
 • u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.
Druh výtahu Lhůty pro provádění odborných prohlídek
Kategorie I. Kategorie II.
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s volným přístupem veřejnosti 3 měsíce 2 měsíce
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných z velké části uživateli budovy a omezeným přístupem veřejnosti 4 měsíce 3 měsíce

Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992

Kategorie II. – výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993

Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněná rizika, které spadají do části vysokých rizik uvedených v příloze A normy ČSN 27 4007. Mohou být lhůty prodlouženy na dobu dle kategorie I.

Zkouška po opravě a podstatných změnách

 • Tato zkouška se provádí, jak už její název napovídá, po podstatných změnách anebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i opravovaných částí výtahu
 • zkoušku provede servisní firma, která provedla změny na výtahu nebo inspekční orgán.

Odborná zkouška

 • Odborné zkoušky se provádějí v periodách dle níže uvedené tabulky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu,
 • Zkoušku provádí inspekční technik servisní firmy, který stanový závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.
 • Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů. je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. U výtahů k dopravě nákladů se rizika posuzují s technickým provedením výtahu.
druh výtahu Lhůty
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 roků

Inspekční prohlídka

 • Vykonávají se u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů 1x za 6 let,
 • inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020,
 • cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky,
 • závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 4:42
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts