Vyhrazená tlaková zařízení

vyhrazena_tlakova_zarizeni

Jsou zařízení, která obsahují ve svém celku stlačenou látku. Stlačenou látkou může být vzduch, pára, voda, ale také jiné nebezpečné látky. Látka neboli také médium je většinou využíváno k vykonání nějaké práce.

 

Dle vyhlášky č.18/1979 Sb. §2 jsou vyhrazená tlaková zařízení:

  • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
  • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
  • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

 

Vyhláška dále rozděluje parní kotle do 4 tříd:

  • 1.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h,
  • 2.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
  • 3.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
  • 4.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

 

Tlakové nádoby se dělí do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku.

  1. Skupina A, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103.
  2. Skupinu B, tvoří všechny ostatní tlakové nádoby.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 7:03
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz