Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Vyhrazená tlaková zařízení

Jsou zařízení, která obsahují ve svém celku stlačenou látku. Stlačenou látkou může být vzduch, pára, voda, ale také jiné nebezpečné látky. Látka neboli také médium je většinou využíváno k vykonání nějaké práce.

 

Dle vyhlášky č.18/1979 Sb. §2 jsou vyhrazená tlaková zařízení:

  • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
  • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
  • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

 

Vyhláška dále rozděluje parní kotle do 4 tříd:

  • 1.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h,
  • 2.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
  • 3.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
  • 4.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

 

Tlakové nádoby se dělí do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku.

  1. Skupina A, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103.
  2. Skupinu B, tvoří všechny ostatní tlakové nádoby.

 

klíčové slova: tlaková zařízení

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
revize elektro, revize elektrospotřebičů, revize detektorů plynu .
dokumentace skutečného stavu a autorizace...
602 560 500
Revize tlakových a plynových zařízení, parních a horkovodních kotlů.
Kontroly domovních a průmyslových...
608 626 384
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma

Jsme součásti portfolia urbido