Vyhrazená tlaková zařízení

vyhrazena_tlakova_zarizeni

Jsou zařízení, která obsahují ve svém celku stlačenou látku. Stlačenou látkou může být vzduch, pára, voda, ale také jiné nebezpečné látky. Látka neboli také médium je většinou využíváno k vykonání nějaké práce.

 

Dle vyhlášky č.18/1979 Sb. §2 jsou vyhrazená tlaková zařízení:

  • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
  • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
  • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

 

Vyhláška dále rozděluje parní kotle do 4 tříd:

  • 1.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h,
  • 2.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
  • 3.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
  • 4.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

 

Tlakové nádoby se dělí do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku.

  1. Skupina A, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103.
  2. Skupinu B, tvoří všechny ostatní tlakové nádoby.

 

18/1979 Sb. - vyhláška o určení vyhraz. tlakových ...
85/1978 Sb. - vyhláška o kontrolách, revizích a zk...

Související Články

 

 
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant