Kontroly (revize) kotlů na tuhá paliva

Kontroly (revize) kotlů na tuhá paliva

Znečišťování ovzduší, zejména na vesnicích a v malých městech, lokálními topidly na tuhá paliva, chce značně omezit státní správa již několik let. Pomoci by ji měl již několik let platný zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který od nového roku 2017 poskytuje nové pravomoce obecním úřadům.

Hlavní příčinou znečišťování ovzduší kotli na tuhá paliva je jejich špatný technický stav, stáří anebo použití nevhodného topidla.

Podle odstavce e) paragrafu § 17 v zákoně o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle uvedéno zákona.

Kontrola technického stavu a provozu kotle na pevná paliva

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 1x za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Kdo provádí kontrolu?

Kontrolu provádí způsobilá osoba proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Díky tomuto nařízení se zajistí, že provozovatel kotle na pevná paliva si musí nechat provést servisní prohlídku alespoň 1x za 2 roky při které se současně provede již zmíněna kontrola.
 

Proč provádět kontrolu?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně zpúsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč.
 

Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje:

[document url="/files/doklad_o_kontrole_technickeho_stavu_kotle.docx" width="400" responsive="yes"]

Související Články

 

Komentáře 2

Host - Květoslav Schmidt dne 16. 4. 2021 13:04

Bydlim v obecnim domě o 7 najemniku .Kdo zodpovida za stav kominu a jejich kořovodu

Bydlim v obecnim domě o 7 najemniku .Kdo zodpovida za stav kominu a jejich kořovodu
Revize Kontroly.cz dne 16. 4. 2021 19:41

Majitel domu, v tomto případě tedy obec.

Majitel domu, v tomto případě tedy obec.
Host
pátek 12. srpen 2022 20:33
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz