Kontroly klimatizačních systémů

ucinnost_klimatizacnich_systemu

Pravidelná kontrola klimatizačních zařízení je zákonná povinnost, u které je cílem snížení spotřeby energie a omezení vypouštění oxidu uhličitého. Kontrola zahrnuje posouzení klimatizace a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy.

Tyto kontroly předepisuje vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů je uvedena v příloze č.2 vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů:

Jmenovitý chladicí výkon První kontrola po uvedení systému do provozu [roky] Další kontrola
systém je trvale monitorován [roky]* systém není trvale monitorován [roky]*
Od 12 kW do 100 kW 10 10 10
Nad 100 kW 4 10 4

*Poznámka: Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kde jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty, vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.

 

Cílem pravidelné kontroly klimatizačních zařízení je snížit spotřebu energie a omezit emise oxidu uhličitého. Kontrola zahrunje posouzení účinnosti klimatizace a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy.

Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je "zpráva o kontrole" obsahující zajištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému. Současně podává podklady pro alternativní řešení, úspory energie a nákladů.

 

Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje:

 1. hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
 2. vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
 3. hodnocení údržby klimatizačního systému,
 4. hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
 5. hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
 6. doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

Zpráva o kontrole klimatizačních systémů obsahuje:

 1. identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
 2. podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
 3. hodnocení klimatizačního systému,
 4. údaje o energetickém specialistovi,
 5. datum provedení kontroly a
 6. ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

 

Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. a odpovídající sankce

Kontrolou dodržování ustanovení zákona o hospodaření energií je na základě zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) pověřena Státní energetická inspekce.
Pokuty za porušení ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jsou odstupňovány podle závažnosti nedodržených ustanovení v rozmezí 100 000 Kč až 5 000 000 Kč.

 

Kontroly se nevztahují na vzduchotechnická a klimatizační zařízení, která nepoužívají strojní chlazení. Nemají zabudováno chladicí zařízení.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 4:21
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts