Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontrola a údržba odlučovačů lehkých kapalin (ropných látek)

Zařízení je určeno k odstranění lehkých ropných kapalin (dříve ropných látek) z dešťových nebo technologických vod, pokud s nimi tvoří jen málo stabilní emulze. Najdou uplatnění při čištění dešťových vod z ploch, na kterých lze předpokládat úkap pohonných hmot nebo olejů a technologických vod, znečištěných neemulgovanými oleji a mazivy, obvykle ropného původu (parkoviště, dílny, sklady PHM apod.)

Předpis ČSN EN 858-2 obsahuje pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu zařízení odlučovačů lehkých kapalin.

Pravidelná údržba

Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň 1x za 6 měsíců, kdy všechny části musí být vždy přístupné.  Údržbu provádíme podle pokynů výrobce a musí obsahovat nejméně tyto úkony:

 1. lapák kalu
 • stanovení množství kalu,
 1. odlučovač
 • měření tloušťky vrstvy lehké kapaliny,
 • přezkoušení funkce automatického uzavíracího zařízení,
 • přezkoušení koalescenčního zařízení na propustnost, pokud výška vodní hladiny před a za koalescenčním zařízením vykazuje zřetelný rozdíl,
 • přezkoušení funkce automatického výstražného zařízení,
 1. šachta na odběr vzorků
 • čištění odtokového žlabu.

Lehká kapalina a kal se odstraňují dle potřeby. Před opětovným uvedením do provozu se lapák kalu a odlučovač znovu naplní čerstvou vodou. Vyprázdnění se doporučuje, když je dosaženo 50% objemu kalu nebo 80% skladovacího objemu odlučovače. Je-li nutno ve výjimečných případech do odlučovače vstoupit, musí být zcela vyprázdněn a důkladně vyvětrán.

Technická kontrola

Odlučovací zařízení je nutno v intervalu 1x za 5 let odlučovací zařízení vyprázdnit a nechat podrobit generální technické kontrole, která prověřuje stav:

 • těsnosti zařízení,
 • případných vnitřních nátěrů a povlaků (obkladů),
 • zabudovaných konstrukčních prvků,
 • elektrických přístrojů a zařízení,
 • nastavení (seřízení) automatického uzavíracího zařízení, např. plováků.

 

Veškeré zápisy, o čistění, údržbě, zvláštních událostech (např. opravách, nehodách), musí být zapsány v provozním deníku a uchovávány po celou dobu provozu odlučovacího zařízení. Na vyžádání je nutno předložit dokumentaci ke kontrole příslušným úřadům.

Další požadavky na provozování odlučovače lehkých kapalin z hlediska pravidelných kontrol a údržby jsou zpravidla popsány:

 • v provozním řádu pro odkanalizování objektu či určené plochy (např. areálu),
 • v průvodní dokumentaci od výrobce.

 

klíčové slova: kontroly

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido