Kontrola a údržba odlučovačů lehkých kapalin (ropných látek)

provoz_kontrola_udrzba_odlucovacu_lehkych_kapalin

Zařízení je určeno k odstranění lehkých ropných kapalin (dříve ropných látek) z dešťových nebo technologických vod, pokud s nimi tvoří jen málo stabilní emulze. Najdou uplatnění při čištění dešťových vod z ploch, na kterých lze předpokládat úkap pohonných hmot nebo olejů a technologických vod, znečištěných neemulgovanými oleji a mazivy, obvykle ropného původu (parkoviště, dílny, sklady PHM apod.)

Předpis ČSN EN 858-2 obsahuje pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu zařízení odlučovačů lehkých kapalin.

Pravidelná údržba

Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň 1x za 6 měsíců, kdy všechny části musí být vždy přístupné.  Údržbu provádíme podle pokynů výrobce a musí obsahovat nejméně tyto úkony:

 1. lapák kalu
 • stanovení množství kalu,
 1. odlučovač
 • měření tloušťky vrstvy lehké kapaliny,
 • přezkoušení funkce automatického uzavíracího zařízení,
 • přezkoušení koalescenčního zařízení na propustnost, pokud výška vodní hladiny před a za koalescenčním zařízením vykazuje zřetelný rozdíl,
 • přezkoušení funkce automatického výstražného zařízení,
 1. šachta na odběr vzorků
 • čištění odtokového žlabu.

Lehká kapalina a kal se odstraňují dle potřeby. Před opětovným uvedením do provozu se lapák kalu a odlučovač znovu naplní čerstvou vodou. Vyprázdnění se doporučuje, když je dosaženo 50% objemu kalu nebo 80% skladovacího objemu odlučovače. Je-li nutno ve výjimečných případech do odlučovače vstoupit, musí být zcela vyprázdněn a důkladně vyvětrán.

Technická kontrola

Odlučovací zařízení je nutno v intervalu 1x za 5 let odlučovací zařízení vyprázdnit a nechat podrobit generální technické kontrole, která prověřuje stav:

 • těsnosti zařízení,
 • případných vnitřních nátěrů a povlaků (obkladů),
 • zabudovaných konstrukčních prvků,
 • elektrických přístrojů a zařízení,
 • nastavení (seřízení) automatického uzavíracího zařízení, např. plováků.

 

Veškeré zápisy, o čistění, údržbě, zvláštních událostech (např. opravách, nehodách), musí být zapsány v provozním deníku a uchovávány po celou dobu provozu odlučovacího zařízení. Na vyžádání je nutno předložit dokumentaci ke kontrole příslušným úřadům.

Další požadavky na provozování odlučovače lehkých kapalin z hlediska pravidelných kontrol a údržby jsou zpravidla popsány:

 • v provozním řádu pro odkanalizování objektu či určené plochy (např. areálu),
 • v průvodní dokumentaci od výrobce.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 4:39
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts