Kontroly požárních ucpávek

pozarni_ucpavky

Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační sparou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

 

Kontroly požárních ucpávek

Protože požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutne dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně.

 

 

Přehled podkladů, které byste měli obdržet při dodávce:

  • technické listy použitého systému
  • certifikát použitého systému
  • kopie osvědčení zhotovitele
  • tabulka prostupů (při větším počtu)
  • u každého prostupu - identifikační štítek s údaji o použitém materiálu a zhotoviteli prostupu

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 6:55
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz