Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontroly požárních klapek

Aby se zamezilo šíření požáru pomocí vzduchotechnických potrubí mezi jednotlivými požárními úseky, jsou instalovány v potrubních prostupech požárně dělících konstrukcí požární klapky. Jsou to požární uzávěry, které na základě samočinného spouštěcího impulsu (teplotní, mechanický, elektrický) uzavřou toto potrubí a tím brání šíření požáru a zplodin hoření po dobu požadované požární odolnosti z požárního úseku zasaženého požárem do dalších požárních úseků objektu.

Legislativa

Veškeré požární klapky musí být konstruovány a atestovány, aby vyhovovali zkušební normě ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – část 2: požární klapky.  

Montáž požárních klapek musí být provedena podle požadavků normy ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení a průvodní dokumentace od výrobce, důležitým faktorem je i zajištění přístupu pro obsluhu, kontrolu a údržbu.

Ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, proto jsou kladeny vyšší nároky na provoz z hlediska dodržení jejich funkce.

 

Kontroly požárních klapek

Před uvedením do provozu je nutné otestovat požární klapky pomocí funkčních zkoušek, především se zjišťuje jejich funkčnost a kontroluje provedení protipožárního izolování od požární dělící konstrukce.

Jak již bylo zmíněno, protože se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, je nutno podle § 8 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x za rok pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Tyto kontroly provádí odborně způsobilá osoba zpravidla proškolená výrobcem požárních klapek na základě získaného oprávnění.

 

Dokumentace

Provozovatel je povinen vést provozní dokumentaci (kniha požárních klapek), do které se zapisují veškeré úkony vykonávané na klapkách (kontroly, opravy, výměna atd.). V provozní dokumentaci by měla být přiložena průvodní dokumentace od výrobců všech instalovaných požárních klapek s návodem k montáži, obsluze, požadavky na kontrolu, údržbu a opravy a prohlášení o shodě. Současně by měla obsahovat výkresovou dokumentaci, ve které je zakresleno rozmístění a identifikace požárních klapek včetně jejich přístupu.  Výsledky kontrol, údržby a oprav je nutno také zaznamenat podle § 37 vyhlášky o požární prevenci do požární knihy objektu.

klíčové slova: kontroly, Požární klapky, zkoušky

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Revize elektro a hromosvodů komplet.
Revize tlakových nádob.
Revize plynu.
Kontroly a revize PBZ v rámci...
739 612 963
revize domovních a průmyslových rozvodů plynu , spotřebiče do 50 kW a kotelny nad 50 kW , průmyslové pece,...
+420 775 707 205
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma

Jsme součásti portfolia urbido