Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Provoz a údržba regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu je zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a ochranu proti vysokému tlaku, zahrnující veškeré zařízení včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto umístěno.

Provozování a údržba regulační stanice (dále jen RS) plynu je definována v ČSN EN 12 186 a TPG 605 02.

 

V rámci údržby musí být všechny součásti RS plynu v takovém stavu, aby bylo zajištěno, že:

 • poskytují požadovanou spolehlivost pro daný účel použití,
 • jsou mechanicky v bezvadném stavu a jsou těsné,
 • jsou nastaveny na správné tlaky,
 • jsou správně instalovány, chráněny proti nečistotám, kapalinám, zamrznutí a jiným vlivům, které mohou ovlivnit funkci.

 

Činnost údržby a nepravidelnosti musí být zaznamenány do provozního deníku.

Obsluhovat zařízení RS plynu smí pouze odborně proškolení, zaškolení, pověření a přezkoušení pracovníci obsluhy (znalosti provozních a bezpečnostních předpisů a úkonů dle vyhlášky ČÚBP č.21/1979 Sb.).

Osoba odpovědná za provoz a údržbu musí být odborně školená na odpovídající úrovni. Údržbářské a opravárenské práce na zařízení mohou být prováděny jen samostatným provozovatelem nebo za dohledu osob pověřených provozovatelem.

 

Úkolem obsluhy je v pravidelných intervalech (min. 1x měsíčně) kontrolovat chod strojního zařízení, sledovat stav regulační a zabezpečovací techniky (např. poloha klapek), přetlaky a teploty plynu na vstupu i výstupu, funkci elektro předehřevu a kontrolovat chod a zápisky registračních přístrojů. Dále pak sledovat případné změny na zařízení, stav filtračního zařízení (podle diferenčního tlakoměru filtru) a stav ovzduší v RS. Součástí kontroly je i stav stavební části RS, okolí stanice, přístupových cest a přístupnost vnějších armatur (např. stav travního porostu). Předávat informace o zjištění náznaků poruchových stavů strojního zařízení svému nadřízenému. V případě potřeby musí být obsluha schopna najet a odstavit technologii RS plynu.

 

Obsluha nesmí sama provádět žádné opravy strojního zařízení a měnit nastavení zabezpečovacích armatur.

Obsluhu lze nahradit provozní kontrolou (1x za 4 měsíce – dodavatelskou odbornou firmou).

 

Provozní kontrola se provádí 1x za 4 měsíce

 1. Přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem plynu nebo pěnotvorným roztokem,
 2. Kontrola filtračního zařízení, popř. vyčištění nebo výměna filtrační vložky (kontrola lze provádět sledováním diferenčního tlakoměru filtru nebo podle návodu výrobce),
 3. Kontrola funkce regulátoru, může se omezit na kontrolu zápisu registračních tlakoměrů (kontrola těsnosti při nulovém odběru musí být prováděna především tam, kde dochází k úplnému zastavování odběru),
 4. Kontrola funkce předehřevu
 5. Kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné ventily),
 6. Kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, předehřevu, vytápění, větrání, stavu stavebních částí a příjezdové cesty (volné přístupové cesty),
 7. Kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotáhnutí všech ucpávek u armatur a promazání pohyblivých částí armatur, kontrola měřících a registračních přístrojů,
 8. Odstranění netěsností strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných dalších závad,
 9. Kontrola stavu a přístupnosti vstupních, popř. výstupních uzávěrů.

 

O kontrole se provede zápis do provozního deníku dle vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.. v platném znění. Provozní kontrolu lze nahradit provozní revizí dle §7 vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.

Na toto zařízení se vztahují revize ve stejné periodicitě jako na všechny jiná plynová zařízení.

 

klíčové slova: revize, kontroly

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido