Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Plynová zařízení

Dle platné legislativy (Energetického zákona - 458/2000 Sb.) jsou odběrná plynová zařízení veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení. Prvním plynovým zařízením je hlavní uzávěr plynu a posledním kusem je konečné zařízení pro využití plynu (sporák, kotel, bojler, ….), jediným zařízením připojeným k soustavě, které nespadá do skupiny plynových je měřící zařízení.

Plynovým zařízením je zařízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a RS nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení, související technologická zařízení. Plynovým zařízením jsou veškerá plynárenská zařízení a odběrná plynová zařízení. Energetický zákon obsahuje definici plynového zařízení v § 2 odst. 2, písm. b) bod 12.

Dle § 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu jsou definovány vyhrazená plynová zařízení jako zařízení pro:

 • Výrobu a úpravu plynu
 • Skladování a přepravu plynu
 • Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • Zkapalňování a odpařování plynu
 • Zvyšování a snižování tlaku plynu
 • Rozvod plynu
 • Spotřebu plynu spalování

 

Plyn je látka kterou při teplotě nad 50°C nelze zkapalnit tlakem nebo látka, u níž při teplotě 50°C převyšuje tlak 0,3MPa. Za plyn lze považovat i směsi plynu, které splňují definici.

Svítiplyn – bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ve směsi s kyslíkem nebo vzduchem je hořlavý a výbušný. Je jedovatý, má charakteristický zápach. Obsahuje vodík, metan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, dusík a další uhlovodany.

Zemní plyn – je plyn, který je lehčí než vzduch, není jedovatý, je výbušný a hořlavý. Při úniku se hromadí v horní části místnosti. Při špatné funkčnosti plynového zařízení a špatného spalování (vlivem nízkého obsahu vzduchu) dochází k vytváření vysoce jedovatého oxidu uhelnatého (CO).

 

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido