Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Vyhrazená technická zařízení a Technická inspekce České republiky (TIČR)

kategorie: Ostatní

Vyskytují se případy, kdy je stanoveno, že před předáním zařízení odběrateli musí být posouzeno Technickou inspekcí České republiky (dále jen TIČR) a o této skutečnosti vyhotoven dokument „Odborné a závazné stanovisko“. Bez tohoto dokumentu, vydaného jednotlivě na všechna vyhrazená technická zařízení, která jsou vyjmenována v prováděcích vyhláškách k zákonu o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, není možné vyhrazené technické zařízení předat odběrateli, nebo uvést do provozu.

V takových případech se jedná o zařízení, kdy k prokázání technické způsobilosti nestačí revizní zprávy vypracované revizními techniky, ale je požadováno vydání Odborného a závazného stanoviska, který zajišťuje organizace státního odborného dozoru (TIČR).

Druhy vyhrazených technických zařízení:

Vyhrazená elektrická zařízení, která lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska. Jedná se o VTZ zařazená do třídy I. (nová zařízení, rekonstrukce), která řeší vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

 • elektrická zařízení třídy I. skupiny A určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu:
  • čerpací stanice na PHM, LPG, CNG, bioplynové, biofermentační a biodegradační stanice,
  • nabíjecí stanice pro výrobní, pracovní, manipulační techniku (vozíky, plošiny),
  • výrobní prostory s technologií, která vytváří atmosféru s nebezpečím výbuchu, požáru např. stříkací boxy, mlýny na obilí, sila, dřevovýroba, výroba krmných směsí, briketovací zařízení apod.,
  • chemické provozovny, galvanovny, výroby barev a laků apod.,
  • prostory pro skladování a zpracování technických plynů,
 • elektrická zařízení třídy I. skupiny B pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů:
  • prostředí určené jako zvlášť nebezpečné,
 • elektrická zařízení třídy I. skupiny C v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních:
  • nemocnice, polikliniky, lázeňské domy, domovy důchodců, zařízení pro dlouhodobě nemocné,
  • ordinace lékařů, pracoviště fyzioterapeutů, léčebných a rehabilitačních specialistů (prostory označené jako vyšetřovny a ošetřovny),
 • elektrická zařízení třídy I. skupiny D ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob:
  • ve většině případů se jedná o celé stavby (nad 200 osob),
  • kancelářské budovy, školy všeho druhu, budovy sloužící pro ubytování osobo (hotely, ubytovny, vysokoškolské koleje, internáty),
  • budovy pro kulturu, restaurace, kulturní domy, muzea,
  • budovy pro sport (sportovní haly, fitness centra, bazény, stadiony, tribuny na otevřeném prostoru),
  • nákupní centra, obchodní domy, autobusová nádraží, obytné domy,
 • elektrická zařízení třídy I. skupiny E určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny pokud jsou součásti zařízení uvedených ve skupinách A až D.

 

Vyhrazená plynová zařízení, která může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen na základě odborného a závazného stanoviska potvrzujícího úspěšnou zkoušku zařízení. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

 • zařízení pro plnění tlakových nádob plynem:
  • plnírny kyslíku, acetylenu, dusíku, vodíku, čerpací stanice LPG, CNG,
 • zařízení pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem:
  • VTL rozvody zemního plynu, acetylenu, vodíku, kyslíku, dusíku,
 • zařízení na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5m3/h:
  • bioplynové stanice (BPS), ČOV, acetylenové stanice,
 • kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW:
  • plynové kotle, průmyslové plynové pece, plynové turbíny, paroplynové energetické komplexy,
 • zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500m3/h:
  • kyslíkárny.

 

Vyhrazená tlaková zařízení může výrobní a montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné první tlakové zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č.116/2003 Sb.

 • kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa,
 • tlakové nádoby skupiny A – s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103 s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa.

 

Povinnost výrobní nebo montážní organizace se nevztahuje na zařízení, která jsou stanovenými výrobky k posouzení shody podle některého nařízení vlády k provedení zákona  č. 22/1997 Sb. před jejich uvedením na trh. První tlaková zkouška u těchto zařízení se provádí zpravidla u výrobce a tato zařízení se potom pouze instalují na místě, na kterém budou provozována.


Zdroj: Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů, www.ticr.cz

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido