Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize zádržných a záchytných systémů proti pádu osob

kategorie: Ostatní

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem v oblasti stavebnictví. Za tuto práci se považuje práce a pohyb pracovníků, při kterém jsou ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Před tímto ohrožením musí být pracovníci chráněni. V případech, kdy se jedná zejména o krátkodobé práce, práce prováděné nízkým počtem pracovníků, údržbářské práce apod., se k zajištění proti pádu z výšky, do hloubky, propadnutí nebo sesutí se používá osobní zajištění k záchytným a zádržným systémům proti pádu.

Předpis ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení v článku 4.4 odstavce b) Návody k periodickým prohlídkám stanovuje:

Doporučení pokud jde o četnost periodických prohlídek, s ohledem na takové faktory, jako je legislativa, typ prostředku, četnost používání, a podmínky prostředí. Doporučení musí obsahovat sdělení o skutečnosti, že četnost periodické prohlídky musí být přinejmenším každých 12 měsíců.

Případy kdy je nutné vstupovat na střechu:

  • kontroly a revize systémů ochrany před bleskem a přepětím,
  • preventivní údržba zařízení umístěných na střeše (klimatizační a vzduchotechnické jednotky, anténní, solární systémy apod.)
  • kontroly a čištění spalinových cest (komínů),
  • odstranění nadměrného množství sněhu
  • provádění činností oprav a údržby atd.

Záchytné a zádržné systémy jsou vyrobeny zpravidla z kvalitních materiálů tak, aby trvale odolávaly všem povětrnostním podmínkám. Přesto je nutné zabezpečit provádění periodických prohlídek odbornou osobou zpravidla proškolenou výrobní firmou, kdy tato osoba vlastní oprávnění k revizní činnosti.

Kotvící body a lanový systém je nutné nechat zkontrolovat minimálně 1x ročně při respektování pokynů výrobce v průvodní dokumentaci.

V případě, že některé kotvící body byly vystaveny pádu osob, je nutné zajistit jejich kontrolu v nejbližším možném termínu. Do té doby je nutné vyřadit je z provozu.

 

klíčové slova: revize, kontroly

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Revize elektro a hromosvodů komplet.
Revize tlakových nádob.
Revize plynu.
Kontroly a revize PBZ v rámci...
739 612 963
revize domovních a průmyslových rozvodů plynu , spotřebiče do 50 kW a kotelny nad 50 kW , průmyslové pece,...
+420 775 707 205
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma
Copyright © 2011-2022 RevizeKontroly.cz