Revize zádržných a záchytných systémů proti pádu osob

revize_zachytnych_zadrznych_systemu_proti_padu

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem v oblasti stavebnictví. Za tuto práci se považuje práce a pohyb pracovníků, při kterém jsou ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Před tímto ohrožením musí být pracovníci chráněni. V případech, kdy se jedná zejména o krátkodobé práce, práce prováděné nízkým počtem pracovníků, údržbářské práce apod., se k zajištění proti pádu z výšky, do hloubky, propadnutí nebo sesutí se používá osobní zajištění k záchytným a zádržným systémům proti pádu.

Předpis ČSN EN 517 Bezpečnostní střešní háky v kapitole 10 Návod pro montáž a údržbu stanovuje:

U bezpečnostních střešních háků musí výrobce uvést, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem a že musí být udržováno, pokud to výrobce považuje za nezbytné.

Případy kdy je nutné vstupovat na střechu:

  • kontroly a revize systémů ochrany před bleskem a přepětím,
  • preventivní údržba zařízení umístěných na střeše (klimatizační a vzduchotechnické jednotky, anténní, solární systémy apod.)
  • kontroly a čištění spalinových cest (komínů),
  • odstranění nadměrného množství sněhu
  • provádění činností oprav a údržby atd.

Záchytné a zádržné systémy jsou vyrobeny zpravidla z kvalitních materiálů tak, aby trvale odolávaly všem povětrnostním podmínkám. Přesto je nutné zabezpečit provádění pravidelných revizních kontrol odbornou osobou zpravidla proškolenou výrobní firmou, kdy tato osoba vlastní oprávnění k revizní činnosti.

Kotvící body a lanový systém je nutné nechat zkontrolovat minimálně 1x ročně při respektování pokynů výrobce v průvodní dokumentaci.

V případě, že některé kotvící body byly vystaveny pádu osob, je nutné zajistit jejich kontrolu v nejbližším možném termínu. Do té doby je nutné vyřadit je z provozu.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
neděle 19. květen 2019 18:29
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant