Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize sportovního vybavení

kategorie: Ostatní

Na provozovatele dětských hřišť, cvičebních ploch, sportovních zařízení a tělovýchovného nářadí jsou kladeny stále se zpřísňující požadavky na bezpečnost při užívání. K tomu byla vydána řada ČSN platných v souladu s evropskými normami, kde mj. jsou stanoveny i způsoby provádění pravidelných kontrolních prohlídek.

V rámci této problematiky provádíme:

 • vizuální kontrola,
 • provozní kontrola,
 • roční kontrolu,

na sportovním vybavení dětských a sportovních hřišť, tělocvičen, posiloven a lezeckých stěn.

Kromě již zmíněných kontrol se doporučuje před uvedením do provozu jakéhokoli sportoviště a sportovního zařízení (vybavení) provést vstupní kontrolu. Tato kontrola, se provádí za účelem zjištění možných závad a nedostatků, které vznikly nesprávnou montáží. Tuto kontrolu by neměla provádět firma, která zařízení nebo sportoviště vytvářela, ale revizní technik nebo autorizovaná osoba (tato osoba kalibrovaným nářadím zjistí případné nedostatky). Tímto předcházíme možným úrazům na zařízeních a sportovištích.

Vizuální kontrola

Běžnou vizuální kontrolu provádíme vždy před uvedením zařízení nebo sportoviště do provozu. Tuto kontrolu většinou vykonává zástupce provozovatele (pověřená osoba – údržbář, školník, tělocvikář, správce, případně dozor, který se skupinkou dětí na sportoviště přichází). U veřejných sportovišť hrozí především poškození povětrnostními vlivy, vandalismem (poničené zařízení, rozbité sklo a další nebezpečné předměty). V případě zjištění závady je třeba sepsat o této závadě zápis a informovat provozovatele, aby závady a nedostatky co nejdříve odstranil nebo zamezil možnému ohrožení zdraví jednotlivců.

Provozní kontrola

Na základě platné legislativy a pokynů od výrobce má provozovatel povinnost provádět provozní kontrolu. Tato kontrola se provádí v intervalech co 3 měsíce a kontrolu provádí pověřená osoba provozovatelem. O této kontrole se vždy provede zápis! Výrobce může na zařízení provádět vlastní kontroly, ale takto provedená kontrola není považována za provozní kontrolu, tuto kontrolu provádí pouze pověřená osoba provozovatelem.

Zejména u herních sestav a dětských hřišť je nutné dodržovat normu ČSN EN 1176-7, podle které je potřeba provádět kontrolu:

 • pevnosti všech spojů,
 • pevnosti konstrukce,
 • skluzných ploch a dalších částí skluzavek,
 • otočných částí – čepy, klouby,
 • opotřebení a upevnění řetězů a lan,
 • dopadových ploch,
 • dřevěných částí na možné poškození a vznik třísek,
 • stavu dřevěných prvků.

Roční kontrola

Nejdůležitější kontrolou, která se provádí jednou ročně je hlavní roční kontrola. Tato kontrola se provádí v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j.37014/2005-25 a metodikami Státního zdravotnického ústavu. Kontrolu (revizi) provádí nezávislá certifikovaná osoba „revizní technik v oboru dětských hřišť, sportovních zařízení“. Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení, dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit změny, které by mohly mít vliv na bezpečnost uživatelů sportovišť a sportovních zařízení. Závěrem kontroly je doporučení na opravy a vyřazení sportovního zařízení. V případě hrubých porušení může být doporučeno uzavření sportoviště (areálu). Po provedení kontroly musí být vyhotoven protokol s popisem závad a doporučení k odstranění (s termínem odstranění). Přílohou protokolu bývá fotodokumentace stavu zařízení a sportoviště.

Vzhledem k tomu, že příslušných norem k jednotlivým zařízením a sportovištím je několik, níže jsou uvedeny alespoň ty nejdůležitější. Nevýhodou těchto ČSN EN je, že jsou převzaty do české legislativy v angličtině a doposud nejsou přeloženy.

Třída normy 8390 – Sadovnictví a krajinářství

Třída normy 9402 – Posilovací nářadí a zařízení

Třída normy 9403 – Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Třída normy 9405 – Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětské hřiště

Třída normy 9409 – Zařízení pro vodní sporty

Třída normy 9420 – Horolezecká výzbroj

Třída normy 9428 – Potřeby pro různé sporty

Třída normy 9430 – Dětské hračky a vozítka

V rámci právních předpisů k této problematice můžeme doporučit ještě vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, a vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

klíčové slova: revize, kontroly

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido