Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly čerpacích stanic

kategorie: Ostatní

Čerpací stanice pohonných hmot řadíme mezi zařízení pro plnění a stáčení hořlavých hmot. Podle platného předpisu ČSN smí být plnění a stáčení hořlavých kapalin prováděno pouze na místech k tomu vybavených a zajištěných podle příslušných vodohospodářských, dopravních a hygienických předpisů. Především musí být všechny manipulační plochy, kanalizace, sběrné a havarijní jímky nepropustné a chemicky odolné proti kapalinám, se kterým se na nich manipuluje. 

Provoz čerpacích stanic definuje předpis ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny, plnění a stáčení výdejní čerpací stanice, který ukládá provádět kontrolu, pracovníkem znalým v oboru, technologických zařízení 1x za rok, pokud výrobce zařízení nebo provozní řád nestanoví jinak.

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování stanovuje provádět:

 • kontrolu funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů 1x za směnu,
 • kontrolu provozní účinnosti systému rekuperace benzinových par etapy II 1x za rok pracovníkem servisní organizace, která je oprávněna k montážím a opravárenským zásahům výrobcem těchto zařízení.

 

Elektrická zařízení

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektrických zařízení čerpacích stanic podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice.

Pravidelné prohlídky se provádějí 1x za rok a zahrnují kontrolu:

 • technického stavu elektroinstalace,
 • funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu),
 • funkce plovákových ovladačů,
 • stavu ovládacích a signal. prvků,
 • stavu rozváděčů, osvětlení, pospojení kovových částí, šroubových spojů uzemnění, vějířových podložek,
 • funkce bezpečnostního vypínání.

Pravidelnou revizi elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 je nutno zajistit 1x za 2 roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.

 

Nádrže ropných látek

Podle zákona č. č. 254/2001 Sb. o vodách je nutno zajistit:

 • 1x za 6 měsíců – kontrolu skladů a skládek, včetně výstupů kontrolního systému pro zjištění úniku závadných látek,
 • 1x za 5let – pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší – zkoušku těsnosti potrubí nebo nádrží.

Norma ČSN 75 3415 předepisuje:

1x za 5let – zajistit zkoušku těsnosti pro zevně nekontrolovatelné skladovací nádrže (mimo dvouplášťové) a podzemní rozvody. Před každou zkouškou těsnosti je potřeba provést vyčištění nádrže.

 

1x za 10let – prověřit další způsobilost pro zevně nekontrolovatelné nádrže

1x za 20let – prověřit další způsobilost pro zevně kontrolovatelné nádrže

Dle výsledků se stanoví termín další kontroly. Nádrže, u nichž je zjištěn nevyhovující technický stav, musí být opraveny nebo vyřazeny z provozu.

 

klíčové slova: revize, kontroly

Komentáře

Zdeněk Stehlík
10.01.2023 07:37

Zkoušku těsnosti musí provádět kvalifikovaný pracovník a to s certifikátem LT2 nebo LT3. Zkouška těsnosti musí být provedené podle písemného postupu, který smí vytvořit defektoskopický pracovník ve stupni 3.

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido

Cron Job Starts