Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly čerpacích stanic

kategorie: Ostatní

Čerpací stanice pohonných hmot řadíme mezi zařízení pro plnění a stáčení hořlavých hmot. Podle platného předpisu ČSN smí být plnění a stáčení hořlavých kapalin prováděno pouze na místech k tomu vybavených a zajištěných podle příslušných vodohospodářských, dopravních a hygienických předpisů. Především musí být všechny manipulační plochy, kanalizace, sběrné a havarijní jímky nepropustné a chemicky odolné proti kapalinám, se kterým se na nich manipuluje. 

Provoz čerpacích stanic definuje předpis ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny, plnění a stáčení výdejní čerpací stanice, který ukládá provádět kontrolu, pracovníkem znalým v oboru, technologických zařízení 1x za rok, pokud výrobce zařízení nebo provozní řád nestanoví jinak.

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování stanovuje provádět:

  • kontrolu funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů 1x za směnu,
  • kontrolu provozní účinnosti systému rekuperace benzinových par etapy II 1x za rok pracovníkem servisní organizace, která je oprávněna k montážím a opravárenským zásahům výrobcem těchto zařízení.

 

Elektrická zařízení

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektrických zařízení čerpacích stanic podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice.

Pravidelné prohlídky se provádějí 1x za rok a zahrnují kontrolu:

  • technického stavu elektroinstalace,
  • funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu),
  • funkce plovákových ovladačů,
  • stavu ovládacích a signal. prvků,
  • stavu rozváděčů, osvětlení, pospojení kovových částí, šroubových spojů uzemnění, vějířových podložek,
  • funkce bezpečnostního vypínání.

Pravidelnou revizi elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 je nutno zajistit 1x za 2 roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.

 

Nádrže ropných látek

Podle zákona č. č. 254/2001 Sb. o vodách je nutno zajistit:

  • 1x za 6 měsíců – kontrolu skladů a skládek, včetně výstupů kontrolního systému pro zjištění úniku závadných látek,
  • 1x za 5let – pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší – zkoušku těsnosti potrubí nebo nádrží.

Norma ČSN 75 3415 předepisuje:

1x za 5let – zajistit zkoušku těsnosti pro zevně nekontrolovatelné skladovací nádrže (mimo dvouplášťové) a podzemní rozvody. Před každou zkouškou těsnosti je potřeba provést vyčištění nádrže.

 

1x za 10let – prověřit další způsobilost pro zevně nekontrolovatelné nádrže

1x za 20let – prověřit další způsobilost pro zevně kontrolovatelné nádrže

Dle výsledků se stanoví termín další kontroly. Nádrže, u nichž je zjištěn nevyhovující technický stav, musí být opraveny nebo vyřazeny z provozu.

 

klíčové slova: revize, kontroly

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Provádím revize elektroinstalace rodinných domů, dílen, garáží, průmyslových objektů. Dále provedu...
+420 776 165 945
Revize el. instalací,hromosvodů,spotřebičů
Servis elektrokotlů Protherm
604 537 838
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma
Copyright © 2011-2022 RevizeKontroly.cz