Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Provozní revize, prohlídky a zkoušky lyžařských vleků a lanových drah

kategorie: Ostatní

Lyžařské vleky řadíme tak jako lanové dráhy mezi dopravní zařízení z kategorie zdvihadel, která používají pro pohyb v šikmém nebo vodorovném směru tažných lan.

Na základě nařízení vlády č. 70/2002 Sb. jsou všechny lyžařské vleky, pozemní a visuté lanové dráhy určené pro přepravu osob zařazeny mezi určená technická zařízení (dále jen UTZ). Tato zařízení podléhají pravidelným kontrolám na technické požadavky, bezpečnostní a dílčí prvky, které jsou stanoveny, včetně jejich lhůt, ve vyhlášce č.100/1995 Sb.

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah definuje podmínky pro provoz lanových drah zahrnující pravidelné prohlídky a měření.

Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků řeší norma ČSN 33 3570, která stanovuje lhůty revizí elektrických zařízení:

 • nová elektrická zařízení a zařízení pro ochranu před bleskem a přepětím, lanové dráhy nebo lyžařského vleku, je potřeba před uvedením do provozu nechat ověřit z hlediska bezpečnosti výchozí revizi,
 • 1x za 13 měsíců - následující zařízení s příslušnými a přímo souvisejícími obvody: poháněcí zařízení, náhradní porudový zdroj, nouzové osvětlení, řídicí obvody, vozy,
 • 1x za 13 měsíců - zařízení pro ochranu před bleskem a přepětím*,
 • 1x za 3 roky - ostatní elektrická zařízení lanových drah ve smyslu ČSN 33 1500
Poznámky:
V případě, že provoz lanové dráhy nebo lyžařského vleku je zajišťován jen v určitém ročním období, musí se pravidelná revize provést vždy před začátkem sezóny.
* Pokud není provedena revize v jarním období, musí být po zimním období prohlédnuto zařízení alespoň pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací. O této prohlídce musí být proveden záznam s uvedením naměřených hodnot.

Lhůty revizí, prohlídek a zkoušek dle přílohy č.1 a č.3 vyhl. 100/1995 Sb.

Druh UTZ Provozní revize Prohlídka a zkouška*
Strojní a mechanické zařízení lanových drah 1x za rok 1x za 3 roky
Strojní a mechanické zařízení lyžařských vleků 1x za rok 1x za 5 let

*dále je nutno provádět prohlídku a zkoušku:

 • v případě zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) nebo po zásahu znamenající odchylku od technické dokumentace,
 • po přemístění, předcházela-li demontáž,
 • nebylo-li více než dva roky v činnosti,
 • po mimořádné události s vlivem na provozní způsobilost a bezpečnost zařízení.

  

Rozsah provozní revize a revize:

 • vizuální kontrola stavu zařízení a kontrolu funkce zařízení bez zatížení (provozní revize)
 • kontrola v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zařízením (revize)

Rozsah prohlídky a zkoušky:

 • kontrolují se doklady a shoda zařízení s technickou dokumentací
 • kontrola stavu zařízení a vybavení
 • kontrola provozních parametrů měřením
 • funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením

Provozovatel je povinen před provedením prohlídky a zkoušky předložit:

 • průkaz způsobilosti,
 • poslední revizní zprávu, resp. protokol o prohlídce a zkoušce,
 • zprávu o revizi elektrické části zařízení,
 • POÚZ (pokyny pro obsluhu a údržbu),
 • kolaudační rozhodnutí,
 • živnostenský list na provozování zařízení,
 • schéma elektrického zařízení,
 • atesty lan, zprávy o zápletu, resp. zalití koncovek,
 • provozní deník,
 • záznamy o školení obsluhy.

 

Lhůty pravidelných prohlídek a měření dle přílohy č.1 vyhl. 177/1995 Sb.

Předmět a způsob prohlídky Objekt Časový interval prohlídky
Obchůzka trati trať pokud nebyla dráha lanová více než 3 dny v chodu nebo vždy po nepříznivých klimatických podmínkách
Vizuální prohlídka poháněcí technologického zařízení při klidovém stavu poháněcí a vratná stanice každý den před zahájením přepravy
Funkční zkoušky za chodu, zkušební chod dráha lanová každý den před zahájením přepravy
Prohlídka při kontrolní jízdě trať, podpěry, lana každý den před zahájením přepravy
Prohlídka nosné konstrukce, pohonu, lanového kotouče, kladek, napínacího zařízení, podpěr, vozidel a jejich úchytů k lanům dráha lanová 2 týdny
Komplexní prohlídka a zkouška dráha lanová 1 měsíc
Prohlídka lan všechna lana každý den
Prohlídka a měření při revizní rychlosti nosná, brzdová, dopravní, tažná a přítažná lana 1 měsíc
Prohlídka a měření napínací a vyrovnávací lana 1 měsíc
Prohlídka a měření dopravních lan s pevným uchycením vozidel po posunutí nebo demontáži vozidel z lana dopravní lana 6 měsíců
Prohlídka, měření a zkouška lan záchranných zařízení záchranná zařízení a jejich lana 6 měsíců
První nedestruktivní kontrola nosná, brzdná dopravní, tažná a přítažná lana 1 až 6 měsíců od položení lana
Pravidelná nedestruktivní kontrola lan nosná, brzdná 3 roky
dopravní, tažná a přítažná lana 2 roky
První geodetická kontrola dráha lanová 2 roky
Pravidelná geodetická kontrola dráha lanová 5 let
Prohlídka trati, kontrola dodržení volných prostorů trať 1 rok
klíčové slova: revize

Komentáře

Honza
17.06.2019 06:50
Dobrý den, chci se zeptat jaké bezpečnostní podmínky musí splňovat lanovky pro těžbu dřevěné kulatiny a kdo tyto prohlídky může provádět a jaké výstupy(revize, prohlídky atd...) jsou k těmto zařízením nutné. Mockrát předem děkuji za odpověď

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido