Kontroly elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)

elektronicke_zabezpecovaci_systemy

Elektronické zabezpečovací systémy jsou moderní prostředky sloužící k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto systémy zabezpečení se v dnešní době využívají na střežení všech typů objektů a prostorů od rozsáhlých komplexů komerčních objektů, nákupních center, výrobních hal, elektráren, až po zabezpečení rodinných domů, bytů, chat apod.

Prohlídky a funkční zkoušky EZS

Prohlídka EZS – před spuštěním

Cílem je zjištění shody s projektem (návrhem), zaznamenání odchylek po realizaci díla. V rámci prohlídky se kontrolují prvky EZS, přenosové trasy, ústředna EZS a navazující zařízení (zhodnocovací jednotky, zařízení propojující další poplachové a nepoplachové aplikace).

Revize elektrických instalací EZS

Každá elektrická instalace musí mít po dokončení výstavby výchozí revizi dle čl. 61 normy ČSN 33 2000-6 (Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: revize). Předmětem výchozí revize jsou přívody a připojení napájecích zdrojů jednotlivých prvků EZS. Pokud se napojuje přívod na stávající rozvod NN a nedochází k změně jištění – výchozí revize je nahrazena záznamem o kontrole.

Pravidelné revize přívodu a připojených zdrojů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Pravidelné prohlídky EZS

Jedná se o provedení prací, které jsou nezbytné pro vystavení posudku o stavu zařízení v provozu.

Obvykle se prověřuje:

  • Mechanické upevnění a čistota průzoru detektoru
  • Poškození krytů prvků EZS
  • Stav propojovacího vedení
  • Stavební úpravy, které by mohly ovlivnit funkci EZS
  • Odstranění závad v předchozích zjištění
  • Vedení provozních deníků
  • Dostupnost návodů k obsluze a údržbě
  • Kontrola dostupnosti dokumentace

Dle ČSN CLC/TS 50131-7 v kapitole 13 je uvedeno, že četnost pravidelné prohlídky je dána buď výrobcem, a nebo dle dohody mezi servisní (zřizovatelskou) organizací a zákazníkem.

Funkční zkoušky EZS

Funkční zkoušky se provádí po provedené revizi elektrické instalace systému EZS. Rozsah je stanoven dohodou mezi servisní (zřizovatelskou) organizací a zákazníkem. Je vhodné rozsah stanovit a přiložit jako přílohu k servisní smlouvě.

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 5:08
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz