Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí

Elektrický stroj nebo spotřebič je montážní celek sestavený z několika částí, z nichž je minimálně jeden pohyblivý, má příslušnou pohonnou jednotku, řídící jednotku a obvody vzájemně propojenými za účelem specifického použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu.

Pro tato elektrická zařízení platí předpis ČSN EN 60204-1 ed.2., kdy je třeba vykonávat pravidelné revize a kontroly a to z několika důvodů a příčin:

 • poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem nebo požár elektrického původu,
 • poruchy nebo poruchové stavy v řídících obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje,
 • poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje,
 • ztráta spojitosti obvodů závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která má za následek poruchu bezpečnostní funkce,
 • elektrické rušení, např. elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje,
 • uvolnění akumulátorové energie (buď elektrické nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění,
 • povrchové teploty, které mohou způsobit zranění.

Předpis ČSN 33 1600 ed.2 stanovuje, že na elektrickém ručním nářadí se během provozu má provádět:

Lhůty kontrol na elektrickém ručním nářadí :

 • před každým výdejem a po každém vrácení nářadí,
 • při dlouhodobém používání - každý den vždy na začátku a na konci práce s nářadím.

V případě velmi častého používání ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

Revize a kontroly se vztahují na veškeré elektrické zařízení, spotřebiče a nářadí, připojené do elektrické sítě pomocí pohyblivého přívodu do zásuvky.

Norma ČSN 33 1600 ed.2  se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi související.

Revize a kontroly spotřebičů zajišťuje provozovatel, v řádných termínech dle skupiny spotřebiče a při podezření na poškození spotřebiče (el. proudem, nárazem, polití tekutinou,…). Kontroly a revize spotřebičů se provádí, aby se předešlo úrazům elektrickým proudem.

Při revizi se provádí:

 1. prohlídka - zda spotřebič není mechanicky poškozen,
 2. měření - spotřebič se odpojí od sítě a provedou se potřebná měření,
 3. funkční zkouška - spotřebič se opět připojí k síti, uvede se do chodu zda nevykazuje abnormality,
 4. vystavení protokolu - zaznačení identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu. Pro snazší identifikaci označujeme spotřebič štítkem s čárovým kódem.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol nepřipevněných spotřebičů (ručního nářadí)

skupina třída ochrany nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody ostatní nepřipevněné spotřebiče
A před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíců
C I 24 měsíců
II a III

12 měsíců

D I
II a III
E I
II a III

Rozdělení elektrických spotřebičů (ručního nářadí) dle užívání:

Skupina A spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostoru {na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny atp.)
Skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy ochrany spotřebiče:

0. - pouze základní izolace, v ČR je používání těchto spotřebičů zakázáno
I.

- ochrana je zajištěna základní izolací a spojení neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě

- spotřebiče jsou vybaveny přívodní šňůrou a ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

II.

- ochrana je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (někdy se používá zesílená izolace)

- spotřebiče neobsahují neživé části

- u spotřebičů neexistuje ochranné propojení

- mají na trhu nejpočetnější zastoupení

III.

- ochrana je zajištěna bezpečnostním malým napětím (42V pro jednofázové rozvody, 24V pro třífázové rozvody)

- spotřebiče jsou napájeny ze zdroje bezpečného malého napětí, který je vyroben dle normy IEC 742

- spotřebič nelze zapojit do běžného zásuvkového rozvodu 230V (je vybaven odlišnou vidlicí)

Sankce a pokuty

Inspektorát Práce patří mezi kontrolní orgány pro vykonávání revizí elektrických spotřebičů a nářadí. Při jejich nedodržení může udělit finanční pokutu až do výše 2 000 000 Kč, podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Stejný případ může nastat i při vzniku úrazu či požáru, kdy pojišťovna plnění nevyplácí nebo výrazně zkrátí. Současně Vám může hrozit žaloba ze strany poškozeného za nedodržení zákona. Proto je nutné, aby jste dodržovali provádění revizí elektrických nářadí a spotřebičů a tím zamezili možným úrazům, poškozením zdraví nebo majetku.

Komentáře

Aleš
04.12.2022 06:49

Dobrý den,

proč se zde nezabíváte aj tím, že je možné změnou nařízení vlády provádět i kontroly, které mají své lhůty jako revize. Zde se zmiňujete pouze o revizích, ale spotřebiče mohou kontrolovat i "elektrikáři". 

Děkuji za všechny za doplnění. 

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido