ČSN ISO 9927-1 - Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN ISO 9927-1
  • účinnost: 01 březen 2010

...

Obsah

Strana

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Všeobecně 5

4 Inspekce 5

4.1 Denní inspekce 5

4.2 Běžné inspekce 5

4.3 Periodické inspekce 6

4.4 Důkladné inspekce 6

4.5 Mimořádné inspekce 6

4.6 Inspekce po provedených změnách 6

4.7 Zvláštní posouzení 6

5 Metody inspekce 6

5.1 Všeobecně 6

5.2 Vizuální kontrola 6

5.3 Nedestruktivní zkoušení 6

5.4 Funkční zkoušky 7

5.4.1 Všeobecně 7

5.4.2 Omezující a indikující zařízení 7

5.5 Provozní zkoušky 7

5.5.1 Zkoušky bez zatížení 7

5.5.2 Zkoušky se zatížením 7

6 Osoby provádějící inspekce 7

7 Bezpečnostní opatření pro provádění inspekcí 7

8 Výsledek inspekcí 7

Příloha A (normativní) 8

Příloha B (normativní) 9

Národní příloha NA (informativní) 10

Bibliografie 12

...

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je tvorba mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 9927-1 byla vytvořena technickou komisí ISO/TC 96, Cranes, Subkomise SC 5, Používání, provoz a údržba.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9927-1:1994), které bylo technicky revidováno.

ISO 9927 sestává z následujících částí, se společným názvem Jeřáby – Inspekce:

Část 1: Všeobecně

Část 3: Věžové jeřáby

1Předmět normy

Tato část ISO 9927 stanovuje pravidelné inspekce jeřábů podle ISO 4306-1. Netýká se inspekcí, které musí být provedeny před prvním použitím jeřábu.

...

 
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant
Cron Job Starts