ČSN ISO 9926-1 - Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN ISO 9926-1
  • účinnost: 01 listopad 1993

...

Strana 2


JEŘÁBY. VÝCVIK JEŘÁBNÍKŮ

ISO 9926-1

Část 1: Všeobecně

První vydání

 

1990-12-01


MDT 621.873/.875:656.052.8

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), training

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9926-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby.

ISO 9926 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby - Výcvik jeřábníků.

- Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Jeřáby výložníkového typu

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

1 Předmět normy

Tato část ISO 9926 uvádí minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům, aby zdokonalili své základní pracovní návyky a získali potřebné znalosti pro správné používání těchto návyků.

Definuje celý projekt výcviku, v němž musí být poskytnuto zvláštní školení pro každý typ jeřábu (např. věžové jeřáby, mobilní jeřáby atd.).

Předpokládá, že školené osoby nemají žádné předchozí praktické zkušenosti s řízením jeřábů. Nespecifikuje žádný způsob hodnocení jejich schopností nebo kvalifikace.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz