ČSN ISO 12482-1 - Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN ISO 12482-1
  • účinnost: 01 prosinec 1997

...

Strana 3


Obsah

 

strana

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

6

3

Definice

6

4

Zvláštní posouzení

6

5

Odpovědnost za zvláštní posouzení

7

6

Odpovědnost uživatele/vlastníka

7

7

Kritéria pro zvláštní posouzení

7

8

Záznamy uživatele/vlastníka

8

9

Protokol o zvláštním posouzení

8

 

Příloha A Opatření pro posouzení sériových zdvihadel

9


Strana 4


Prázdná strana!


Strana 5


MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 12482-1

Jeřáby -

První vydání

Sledování stavu -

1995-11-15

Část 1: Všeobecně

 


ICS 53.020.20

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), safety of machines, accident preventation, operating requirements, working condition, generalites.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace velektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 12482-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 5 Použití, provoz a údržba.

ISO 12482 se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby - Sledování stavu:

-  Část 1: Všeobecně

Následující části jsou naplánovány pro budoucí vydání:

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Výložníkové jeřáby

-  Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby.

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 12482.

 

Úvod

Uživatelé ISO 12482 se upozorňují na skutečnost, že žádný jeřáb nemůže být plánován a postaven pro nekonečné používání. Všechny jeřáby musí pracovat v rozsahu omezujících podmínek jejich zamýšleného použití a proto musí být sledován jejich stav.

 

1   Předmět normy

Účelem této části ISO 12482 je:

-  zajistit, aby byly zabezpečeny projektované omezující podmínky zamýšleného použití jeřábu;

-  definovat postupy, které budou provedeny, pokud je jeřáb již provozován delší období a je nutné naplnit tyto omezující podmínky a zajistit tak nové období bezpečné činnosti.

Popis je dán zvláštním posouzením požadovaného sledování stavu jeřábu.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz