ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN ISO 12480-1
  • účinnost: 01 červenec 1999

...

Obsah

                                                                                                                                                         Strana

1     Předmět normy............................................................................................................................ 5

2       Odkazy na normy...................................................................................................................... 5

3       Definice..................................................................................................................................... 5

4       Řízení provozu jeřábu............................................................................................................... 6

5       Výběr, odpovědnost a minimální požadavky na pracovníky..................................................... 7

6       Bezpečnost............................................................................................................................... 10

7       Výběr jeřábů............................................................................................................................. 12

8       Nasazení jeřábů....................................................................................................................... 12

9       Montáž a demontáž.................................................................................................................. 13

10     Postupy a opatření................................................................................................................... 15

11     Provozní podmínky................................................................................................................. .17

12     Vázání břemen a manipulace s nimi........................................................................................ 23

13     Doprava osob........................................................................................................................... 23

14     Zkoušky, inspekce a sledování stavu....................................................................................... 23

Příloha A (informativní)         Periodické kontroly............................................................................. 24

Příloha B (informativní)         Demolice a ostatní zvláštní práce...................................................... 26

Příloha C (normativní)           Doprava osob.................................................................................... 28

Příloha D (informativní)         Příklady komunikačního systému...................................................... 31

Národní příloha NA (informativní)................................................................................................... 32

 


Strana 4


 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 12480-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby.

ISO 12480 se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby - Bezpečné používání:

-      Část 1: Všeobecně

-      Část 2: Mobilní jeřáby

-      Část 3: Věžové jeřáby

-      Část 4: Výložníkové jeřáby

-      Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

Příloha C tvoří nedílnou součást této části ISO 12480. Přílohy A, B a D jsou pouze pro informaci.

 

 


Strana 5


 

1 Předmět normy

Tato část ISO 12480 stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu a údržby jeřábů a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů.

Norma neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), pro jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem a pro jeřáby na plavidlech, s výjimkou těch případů, kdy je pozemní jeřáb pouze dočasně připevněn k plavidlu.

 

...

 

 

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz