ČSN 75 6402 - Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 75 6402
  • účinnost: 01 únor 1998

Obsah

 

strana

 

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny, definice a značky

4

4

Všeobecně

5

5

Podklady pro návrh čistírny

6

6

Pokyny pro navrhování

8

7

Objekty předčištění

9

8

Štěrbinové nádrže

11

9

Usazovací nádrže

12

10

Objekty biologického čištění

12

11

Dosazovací nádrže

16

12

Další stupně čištění odpadních vod

17

13

Dezinfekce odpadních vod

19

14

Kalové hospodářství

20

15

Stavební a provozní část

21

16

Strojně-technologická zařízení

21

17

Měření a řízení

21

18

Elektrotechnická zařízení

22

19

Bezpečnost a hygiena práce, požární bezpečnost

22

 

Příloha A (normativní) - Orientační hodnoty koncentrací znečištění v odtoku z aktivačních čistíren

23

 

Příloha B (informativní) - Souvisící směrnice

24

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts