238/2011 Sb. - vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

 • druh: vyhláška
 • číslo předpisu: 238/2011 Sb.

...

§ 40
Písek v pískovištích venkovních hracích ploch
Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Součástí provozního řádu ve smyslu § 13 odst. 2 zákona bude doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika; hygienické limity vybraných chemických prvků jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce tabulce 2.
...
 
Příloha 14
Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.
Tabulka č. 1
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
   Indikátorový     Jednotky   Počet zkoušených     LIMIT      Metody
   mikroorganismus           vzorků při každé   (NÁLEZ/ KTJ)   stanovení
                       kontrole
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Geohelminti (živá stadia)  nález v       5      negativní v 15 g    1)
               50g
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Termotolerantní        KTJ    5      1      =<103       1)
koliformní bakterie    v 1 gramu     -----------------------------------------------
                           4       =<50       1)
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Enterokoky          KTJ    5      1      =<103       1)
              v 1 gramu     -----------------------------------------------
                           4       =<50       1)
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Vysvětlivky
1) Metody pro stanovení indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v pokynu hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch, MZd 35023/2004 HEM.
...
 

 

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz