ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 33 1600 ed. 2
  • účinnost: 01 prosinec 2009

Anotace

ČSN 33 1600 Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz