ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
  • účinnost: 01 květen 2010

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-04-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 z listopadu 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 7

510.1 Rozsah platnosti 7

510.2 Citované normativní dokumenty 7

510.3 Všeobecně 8

511 Soulad s normami 8

511.1 Všeobecně 8

511.2 Dodatečné požadavky na prohlášení výrobce 8

512 Provozní podmínky a vnější vlivy 8

512.1 Provozní podmínky 8

512.2 Vnější vlivy 9

513 Přístupnost 9

514 Označování 9

514.1 Všeobecně 9

514.2 Uspořádání vedení 9

514.3 Značení vodičů 9

514.4 Jisticí přístroje 11

514.5 Schémata 11

515 Ochrana před škodlivým vzájemným působením 11

515.3 Elektromagnetická kompatibilita 11

516 Opatření související s proudy ochrannými vodiči 12

516.1 Transformátor 12

516.2 Signalizační obvody 12

Příloha A (informativní) Stručný seznam vnějších vlivů 13

Příloha B (informativní) Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu 15

Příloha C (informativní) Hodnocení z hlediska mechanického namáhání 15

Příloha D (informativní) Rozdělení makroprostředí 15

Příloha E (informativní) Přípustné proudy ochranným vodičem elektrického zařízení 15

Příloha ZA (informativní) Vnější vlivy 16

Příloha ZB (informativní) Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích 48

Příloha ZC (informativní) Označení žil vodičů 49

Příloha ZD (normativní) Zvláštní národní podmínky 50

Příloha ZE (informativní) 52

Národní příloha NA (informativní) 53

Národní příloha NB (informativní) 54

Národní příloha NB (informativní) 55

Národní příloha NC (informativní) 56

Bibliografie 57

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz