ČSN 33 2550 - Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 33 2550
  • účinnost: 01 leden 1992

1. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Účel normy

Tato norma stanovuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů s ohledem na jejich životnost, bezpečnost a hospodárnost provozu.

 

1.2 Provozní podmínky

Elektrické zařízení musí spolehlivě pracovat při:

- kolísání teploty okolí v rozmezí od -10 °C do +40 °C, přičemž průměrná teplota během 24 hodin nesmí přestoupit +35 °C

- nadmořské výšce do 1000 m

- atmosférických podmínkách s relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 80 %

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz