ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN EN 60204-1 ed. 2
  • účinnost: 01 červenec 2007

...

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60204-1:2005, vypracovaný v technické komisi IEC TC 44, Bezpečnost strojních zařízení - Elektrotechnické aspekty, spolu se společnými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CENELEC TC 44X, Bezpečnost strojních zařízení - Elektrotechnické aspekty, byl schválen CENELEC jako EN 60204-1 dne 2006-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60204-1:1997.

Byla stanovena tato data:

–      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-06-01

–      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2009-06-01

POZNÁMKA Používání této normy může zahrnovat výběr součástí a/nebo částí, které mají být integrovány s elektrickým zařízením stroje v souladu s pokyny a/nebo specifikacemi výrobců součástí a/nebo částí.

V souvislosti s legislativními povinnostmi, které platí pro výrobce strojních zařízení v Evropské unii, je tedy důležité vzít na vědomí, že bezpečnost elektrických zařízení může zahrnovat používání zařízení a služeb poskytovaných jinými stranami (viz 3.54).

V rámci pomoci výrobcům při plnění těchto povinností může být nutné, aby dodavatel zařízení získal informace o jeho předpokládaném používání. To může být usnadněno uzavřením dohody mezi uživatelem a dodavatelem o základních podmínkách a doplňujících požadavcích uživatele kvůli umožnění správného návrhu, aplikace a využívání elektrického zařízení stroje. Dotazník, který je možné pro této účel použít, je v příloze B. Taková dohoda nemá snížit úroveň bezpečnosti elektrického zařízení stanovenou touto normou.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz