U komínů je platná Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Vojtěch Škvařil