Jaké nařízení vlády či ostatní právní předpisy upravují povinnosti provádění kontrol a provozních revizí plynových zařízení typu KARMA, vafky, sporáků a ostatních zařízení na ohřev vody a vytápění bytů v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domků, když se na tato zařízení nevztahuje § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Podle čeho se tedy mají uživatelé bytů řídit při zajišťování kontrol svých běžných plynových spotřebičů.

Děkuji.

 

Jaroslav Růžička