Zkoušku těsnosti musí provádět kvalifikovaný pracovník a to s certifikátem LT2 nebo LT3. Zkouška těsnosti musí být provedené podle písemného postupu, který smí vytvořit defektoskopický pracovník ve stupni 3.

Zdeněk Stehlík