Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo vętším v jiné než pęnové formę, zajistí u tohoto zařízení kontroly tęsnosti.. Tak zní čl. 4 nařízení EU č.517/2014. To co máte v článku uvedeno je minulostí.
R.T.Vainer