Kdo smí provádět revizi EPS? Kdo A) kdo B)?
Michal Polák