Katalog techniků - random

2018-05-29 10:11:39
(49.5877296, 18.01242819999993):11
Fibichovo náměstí, Nový Jičín, Česko
Revize Jan Kovács
1
Revize a kontroly tlakových stanic na plynná paliva
Revize a kontroly regulačních stanic plynu
Revize a kontroly VTL, STL a NTL rozvodu zemního plynu
Revize a kontroly rozvodů technických plynů
Revize a kontroly plynových spotřebičů se jm. výkonem do 50 kW včetně, nad 50 kW a průmyslových pecí
Provozní revize tlakových nádob stabilních
Vnitřní revize tlakových nádob stabilních
Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních
Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních
Školení obsluh tech. zař.
media/com_fabrik/images/plynova_zarizeni.png
2
+420603341231
{"label":"","link":"http:\/\/"}
638
Používáte zápis do katalogu revizních a servisních techniků ZDARMA.
Pokud chcete zobrazit údaje EMAIL, TELEFON, WEBOVÁ STRÁNKA,
je třeba využít registrace placeného zápisu Katalog naplno.
0
1
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant