Katalog techniků - random

2017-06-13 15:33:31
(48.9267103, 16.168746899999974):7
Žerotice, Česko
Miloslav Buchta
1
Revize vyhrazených elektrických zařízení E2A-Zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Montáže, opravy ,revize a zkoušky elektrických zařízení
media/com_fabrik/images/elektricka_zarizeni.png
Elektrická zařízení
+420 737 103 429
{"label":"","link":"http:\/\/"}
494
Používáte zápis do katalogu revizních a servisních techniků ZDARMA.
Pokud chcete zobrazit údaje EMAIL, TELEFON, WEBOVÁ STRÁNKA,
je třeba využít registrace placeného zápisu Katalog naplno.
1
1
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant