ČSN EN 1176-7 - zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN EN 1176-7
  • účinnost: 01 březen 2009

Obsah

 

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Všeobecně 6

5 Instalace 6

6 Kontrola a údržba 6

7 Plán kontrol 7

8 Provoz 7

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1176-7:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 1176-7:1997.

Tato evropská norma sestává z následujících částí:

EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

EN 1176-3 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

EN 1176-4 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

EN 1176-6 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená zařízení

EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tato část EN 1176 by neměla být použita samostatně, ale vždy ve spojitosti s EN 1176-1 a EN 1177.

Pro dětská nafukovací zařízení viz:

EN 14960 Dětská nafukovací zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Pokyny pro údržbu zcela ohrazených zařízení, viz. EN 1176-10.

Základní změna oproti předcházejícímu vydání EN 1176-7 je, že pokyny uvedené v této části EN 1176 byly aktualizovány vlivem zkušeností z užívání EN 1176-7:1997, např. s odvoláním na výsledky prověrek dalších částí EN 1176.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tento dokument uvádí pokyny k instalaci, kontrole, údržbě a provozu zařízení hřišť, včetně připojených zařízení např. vstupních branek, oplocení a povrchů.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz