ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 75 3415
  • účinnost: 01 listopad 1992

...

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod1).

 

Norma neplatí pro:

a) ropné látky v pohyblivých strojích,

b) pro přepravní zařízení na ropné látky (silniční cisternová vozidla, železniční nádržkové vozy, vozidla s kontejnery a s jinými obaly, samostatné kontejnery na překladištích apod.), pokud nejsou součástí skladů, a pro doplnění letadel pohonnými hmotami,

c) pro dálkovody (viz ČSN 83 0916),

d) pro lodní přepravu ropných látek,

e) pro těžbu ropy.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz