Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

Celý článek
Nedávné komentáře k tomuto článku
Revize Kontroly.cz
Ano článek vychází z legislativy, která je stále platná.
29. 1. 2020 9:38
84659 Zobrazení
10 Komentáře

Revize, kontroly a čištění komínů (spalinových cest)

Za rok je více jak 300 případů požárů obytných domů, při kterých jsou příčinou zanedbané komíny. Hlavně z těchto důvodů vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty předepisuje podmínky pro provoz komínů a kouřovodů, lhůty jejich kontrol, revizí a čištění.

Celý článek
36615 Zobrazení
2 Komentáře
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts