Kontroly požárních klapek

kontroly_pozarnich_klapek

Aby se zamezilo šíření požáru pomocí vzduchotechnických potrubí mezi jednotlivými požárními úseky, jsou instalovány v potrubních prostupech požárně dělících konstrukcí požární klapky. Jsou to požární uzávěry, které na základě samočinného spouštěcího impulsu (teplotní, mechanický, elektrický) uzavřou toto potrubí a tím brání šíření požáru a zplodin hoření po dobu požadované požární odolnosti z požárního úseku zasaženého požárem do dalších požárních úseků objektu.

Celý článek
  11218 Zobrazení
  0 Komentáře
11218 Zobrazení
0 Komentáře

Kontroly požárních uzávěrů

kontroly_pozarnich_uzaveru

Otvory, které jsou v konstrukcích ohraničující požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Proto jsou do otvorů osazovány požární uzávěry, které tyto podmínky dané legislativními předpisy splňují.

Celý článek
  12286 Zobrazení
  0 Komentáře
12286 Zobrazení
0 Komentáře

Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany

dokumentace_pozarni_ochrany

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností, stanovených předpisy o požární ochraně.

Celý článek
  18946 Zobrazení
  0 Komentáře
18946 Zobrazení
0 Komentáře

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí

podminky_pozarni_bezpecnosti

Stanovení podmínek požární bezpečnosti a jeho posouzení se určuje u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Tyto úkony provádíme k zamezení vzniku požáru a jeho šíření především k ochraně osob, zvířat a majetku.

Celý článek
  6635 Zobrazení
  0 Komentáře
6635 Zobrazení
0 Komentáře

Požární ochrana a stanovení požárního nebezpečí

stanoveni_pozarniho_nebezpeci

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají předepsáno, plnit povinnosti vyplývající z tohoto předpisu ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.  Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry.

Celý článek
  7159 Zobrazení
  0 Komentáře
7159 Zobrazení
0 Komentáře

Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

pravidelne_revize_kontroly_technickych_zarizeni_bytove_domy

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

Celý článek
  54365 Zobrazení
  2 Komentáře
54365 Zobrazení
2 Komentáře

Kontroly a zkoušky hasicích přístrojů

kontroly_zkousky_hasicich_pristroju

Hasicí zařízení patří mezi tlakové zařízení obsahující hasební látku, které je určeno k hašení malých a začínajících požárů. Tyto zařízení řadíme mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany.

Celý článek
  19658 Zobrazení
  0 Komentáře
19658 Zobrazení
0 Komentáře

Kontroly požárních ucpávek

pozarni_ucpavky

Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační sparou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

Celý článek
  14336 Zobrazení
  0 Komentáře
14336 Zobrazení
0 Komentáře
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant