Střední chemické čistírny odpadních vod

chemicke_cistirny_odpadnich_vod

Čistírny slouží ke kontinuálnímu čištění odpadních vod s vysokým znečištěním, mechanické nečistoty, ropné látky (volné i emulgované), saponáty, těžké kovy a jiná znečištění. Jsou konstruovány tak, aby měli jednoduché ovládání s automatickou regulací provozu i dávkováním chemikálií. Jsou vhodné k přečištění vod z ploch menších průmyslových areálů, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu vypouštěných vod.

Celý článek
  4281 Zobrazení
  0 Komentáře
Štítky:
4281 Zobrazení
0 Komentáře

Biologické čistírny odpadních vod

biologicke_cistirni_odpadnich_vod

Slouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z domácností nebo sociálních zařízení závodů, rekreačních zařízení a také tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu odtoku splaškové vody, hlavně na obsah dusíku a fosforu.  Biologické čistírny odpadních vod je nutno použít všude tam, kde nelze odpadní vody připojit na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod nebo kde je nutno vybudovat čistírnu pro dočasný provoz.

Celý článek
  3887 Zobrazení
  0 Komentáře
Štítky:
3887 Zobrazení
0 Komentáře
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant